Les revisions mèdiques no son un simple acte administratiu. Es ten que fer per especialistes en medicina de l'esport i centres homologats que garanteixin les condicions per puguer fer les proves per certificar la salut dels esportistes

Especializats en revisions d'esportistes 

Revisions tipus I

Les revisions mèdiques esportives tipus I (menors de 14 anys) inclouen:

 • Anamnesis (omplir formulari de preguntes)

 • antropometria bàsica (pes, açada, IMC)

 • test de flexibilitat amb el calaix

 • exploració física per aparells

 • exploració de l'aparell locomotor

 • podoscopia estàtica

 • auscultació pulmonar

 • espirometria

 • exploració cardiològica

 • pressa de parametres basals (tensió arterial, freqüència cardíaca)

 • electrocardiograma

Revisions tipus II

les revisions esportives tipus II (majors de 14 anys) inclouen:

 • anamnesis ( omplir formulari de preguntes)

 • antropometria bàsica (pes, alçada, IMC)

 • test de flexibilitat en el calaix

 • exploració fisica per aparells

 • exploració de l'aparell locomotor

 • podoscopia estàtica

 • auscultació pulmonar

 • espirometria

 • exploració cardiològica

 • pressa de parametres basals (tensió arterial, freqüència cardíaca)

 • electrocardiograma

 • prova d'esforç (en el cicloergometre monitorització cardiològica)

consultar preus per grups i clubs